QĐ Số 163/2020/QĐ-PQTT V/v Yêu Cầu Hủy Phán Quyết Trọng Tài Do Chủ Tịch Hội Đồng Trọng Tài Được Chỉ Định Không Đúng Thẩm Quyền

Vania Van

Quyết định số : 163/2020/QĐ-PQTT

Bên yêu cầu: Công ty TNHH Tư vấn Quản lý A.I.C

Bên liên quan: Công ty TNHH Meito Việt Nam

V/v Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài do Chủ tịch hội đồng trọng tài được chỉ định không đúng thẩm quyền

 

Nội dung vụ việc

Ngày 10/9/2015, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý A.I.C (Công ty  A) và Công ty TNHH Meito Việt Nam (Công ty M) ký kết Hợp đồng tư vấn thỏa thuận dịch vụ thiết kế và Dịch vụ quản lý xây dựng dự án kho lạnh Mega. Trong quá trình thực hiện dịch vụ và thanh toán, hai bên không thống nhất được một số nội dung nên xảy ra tranh chấp dịch vụ quản lý khối lượng và dịch vụ quản lý dự án. Theo thỏa thuận tại Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng, dịch vụ quản lý dự án được thực hiện theo tiến độ tổng thể 07 tháng với giá trị hợp đồng cho dịch vụ này là 180.000 USD tương đương với 4.104.000.000 VNĐ.

Tại cuộc họp ngày 24/3/2016, Công ty M cam kết sẽ bàn giao mặt bằng công trường dự án vào ngày 07/5/2016.  Trong thời gian từ ngày 29/3/2016 đến ngày 21/4/2016, Công ty A đã thực hiện các công việc liên quan tới quản lý, giám sát, thúc đẩy công việc của các nhà thầu, đưa ra các phương pháp dự án và phát hành cho Đội dự án các bản mẫu sẽ sử dụng cho Dự án. Ngày  06/5/2016, Công ty A đã yêu cầu xác nhận về việc khi nào công tác bàn giao công trường được thực hiện và yêu cầu cập nhật sự chỉ định nhà thầu các hạng mục chính. Sau nhiều lần chậm trễ, Công ty M xác nhận bàn giao công trường sẽ được hoàn tất vào ngày 10/01/2017. Cho đến ngày 15/02/2017, Công ty M thực hiện bàn giao khoảng 80% mặt bằng dự án. Trong thời gian chưa nhận bàn giao mặt bằng công trường dự án, do được yêu cầu nên Công ty A vẫn thực hiện công tác điều phối, quản lý các nhà thầu phụ và các công việc khác về các dịch vụ quản lý thi công.

Ngày 28/9/2017, Công ty M đã gửi công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng khi các bên chưa tiến hành bàn giao dự án và các công việc liên quan mà không tham chiếu đến các điều khoản được quy định tại hợp đồng.

Ngày 19/11/2018, Công ty A nộp đơn khởi kiện đến Trung tâm Trọng tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) yêu cầu Công ty M thực hiện các nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ phát sinh, phí dịch vụ bổ sung, phí in ấn bổ sung, chi phí chuẩn bị hồ sơ xin phép xây dựng , trả lãi suất trả chậm và bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng. Công ty M khởi kiện lại Công ty A, yêu cầu Công ty A cung cấp chứng thư bảo hiểm nghề nghiệp, chứng minh trình độ chuyên môn của nhân viên được sử dụng tại dự án, bàn giao các tài liệu liên quan và hoàn trả cho Công ty M phí dịch vụ thiết kế, phí dịch vụ quản lý, phí dịch vụ khối lượng mà Công ty M đã thanh toán cho Công ty A.

 

Phán quyết trọng tài số 88/18 HCM ngày 02/08/2019 của Trung tâm Trọng tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC)

Đối với Đơn khởi kiện: Chấp nhận một phần đơn khởi kiện về việc trả lãi chậm. Buộc Công ty M thanh toán cho Công ty A các khoản: Phí dịch vụ bổ sung là 52.274 USD tương đương  1.216.048.925 VNĐ, lãi suất trả chậm tháng thứ Hai phí dịch vụ quản lý thi công là 12.212.478 VNĐ, Phí  in ấn bổ sung là 5.166.00 USD và 1.938.00 USD tương đương 120.238.650 VNĐ và 45.106.950 VNĐ. Không chấp nhận yêu cầu của Công ty A khởi kiện thanh toán chi phí phát sinh, lãi suất trả chậm phí dịch vụ thiết kế, khối lượng, Phí quản lý thi công các tháng từ tháng thứ Ba cho tới tháng thứ Bảy. Không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Công ty A do Công ty M đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đối với đơn kiện lại: Chấp nhận yêu cầu kiện lại của Công ty M về cung cấp chứng thư bảo hiểm nghề nghiệp. Công ty A có nghĩa vụ cung cấp cho Công ty M chứng thư bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với thời hạn bảo hiểm là 12 tháng tính từ tháng 6/2018. Buộc Công ty A bàn giao cho Công ty M những hồ sơ, tài liệu liên quan của dự án chưa được bàn giao. Không chấp nhận yêu cầu chứng minh trình độ chuyên môn của nhân viên Công ty A được sử dụng tại dự án. Không chấp nhận yêu cầu hoàn trả cho Công ty M phí dịch vụ thiết kế, phí dịch vụ quản lý và phí dịch vụ khối lượng mà Công ty M đã thanh toán cho Công ty A.

 

Không đồng ý với phán quyết trọng tài, Công ty A nộp đơn khởi kiện yêu cầu hủy toàn bộ Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 88/18 HCM với các lý do: Phán quyết trọng tài vi phạm qui định của pháp luật khi thành lập Hội đồng trọng tài.  Theo Khoản 3 Điều 40 Luật Trọng tài  Thương mại 2010 và khoản 3 Điều 12 Quy tắc tố tụng VIAC, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bị đơn  lựa chọn trọng tài ngày 23/01/2019, hai trọng tài viên phải bầu trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Theo quy định trên, ngày cuối cùng bầu người thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài phải là ngày 07/02/2019 nhưng đến ngày 11/02/2019 mới bầu ông Lê Tấn Vinh làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài, thành lập Hội đồng trọng tài. Sau khi ông Lê Tấn Vinh từ chối làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài thì ông Hoàng Ngọc Giao được bầu làm Chủ Tịch Hội đồng trọng tài. Hội đồng trọng tài đã không tiến hành xác minh sự việc theo yêu cầu của Công ty A để làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Phán quyết trong tài đã bác bỏ toàn bộ những công việc bổ sung, chi phí phát sinh mà Công ty A đã thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết, hội đồng trọng tài đã không tuân thủ quy định pháp luật khi áp dụng luật một cách tùy tiện khi ra phán quyết.

 

Bên liên quan: Công ty TNHH Meito Việt Nam

Ngày hết hạn bầu Chủ tịch hội đồng trọng tài là ngày 07/02/2019. Nhưng ngày 07/02/2019 là ngày nghỉ Tết âm lịch nên theo quy định tại khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời hạn cuối cùng để bầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài được tính vào thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ, tức là ngày 11/02/2019. Khi ông Vinh từ chối làm Chủ tịch hội đồng trọng tài thì trong vụ này hội đồng trọng tài đã được thành lập. Theo khoản 2 Điều 17 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC thì trong trường hợp này việc thay đổi thành viên do các thành viên còn
lại quyết định. Vì vậy ông Đặng Quang Phương và ông Nguyễn Chính bầu ông Hoàng Ngọc Giao làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài là đúng quy định. Biên bản lập ngày 03/7/2019 được lập giữa đại diện các bên và Hội đồng trọng tài thể hiện Công ty A đã chấp nhận Hội đồng trọng tài nên Công ty A mất quyền phản đối theo quy định tại Điều 13 Luật Trọng tài thương mại 2010.

 

Đại diện Viện kiểm sát  nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Việc bầu ông Lê Tấn Vinh làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài là còn trong thời hạn quy định, việc bầu ông Hoàng Ngọc Giao làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài là quá thời hạn quy định. Yêu cầu về xác minh đối với bên thứ 3 là không thuộc thẩm quyền xem xét của Hội đồng phiên họp. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 68, đề nghị chấp nhận yêu cầu của Công ty A, hủy Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 88/18 HCM.

 

Nhận định của Tòa án

Ngày 23/01/2019 được xác định là ngày các trọng tài viên được các bên chọn. Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Trọng tài thương mại và khoản 3 Điều 12 Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam thì ngày  07/02/2019 là ngày cuối cùng để các Trọng tài viên bầu Chủ tịch Hội đồng trọng  tài. Tuy nhiên ngày 07/02/2019 là ngày nghỉ Tết âm lịch (từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019) nên theo quy định tại khoản 5 Điều 148 Bộ luật Dân sự thì thời hạn cuối cùng để bầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài được tính vào thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó, trong trường hợp này đó là ngày 11/02/2019. Vì vậy, việc ông Đặng Quang Phương và ông Nguyễn Chính đã bầu ông Lê Tấn Vinh là đúng quy định pháp luật. Như vậy, khiếu nại về việc bầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài ông Lê Tấn Vinh là không có căn cứ. Ngày 20/02/2019, khi ông Vinh từ chối làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài. Đây là trường hợp đã hết hạn 15 ngày kể từ ngày các trọng tài viên được chọn mà không bầu được Chủ tịch Hội đồng trọng tài.Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì trường hợp này quyền xác định Chủ tịch Hội đồng trọng tài do Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định. Vì vậy, việc ông Đặng Quang Phương và ông Nguyễn Chính đã bầu ông Hoàng Ngọc Giao làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài vào ngày 20/02/2019 là không đúng thẩm quyền theo quy định.

 

Công ty M cho rằng trong phiên khai mạc của Hội đồng trọng tài ngày 02/7/2019, Công ty A đã biết toàn bộ thẩm quyền, trình tự, thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài nhưng không phản đối mà vẫn tiếp tục tiến hành phiên họp. Do không có chứng cứ xác định Công ty A đã biết việc vi phạm khi bầu ông Hoàng Ngọc Giao làm Chủ tịch, vì vậy Công ty A không mất quyền phản đối theo Điều 13 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

 

Quyết định của Tòa án

Chấp nhận yêu cầu của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý A.I.C. Hủy Phán quyết Trọng tài vụ kiện số 88/18 HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) lập ngày 02/8/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cơ sở pháp lý

Khoản 2 Điều 31, điểm a khoản 3 Điều 38, khoản 3 Điều 414 và Điều 415 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015; Khoản 3 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 68, khoản 1 Điều 69, Điều 71, Điều 72 Luật Trọng tài thương mại năm 2010; Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP.