Quy Định Tuổi Thọ Chung Cư: Đảm Bảo Quyền Lợi Cư Dân

Người mua căn hộ chung cư thở phào khi Quốc hội đã thông qua dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, theo đó sẽ không quy định thời hạn sở hữu chung cư mà chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư. Cụ thể, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư.

Nguồn : https://plo.vn/quy-dinh-tuoi-tho-chung-cu-dam-bao-quyen-loi-cu-dan-post768776.html

Quy Định Tuổi Thọ Chung Cư: Đảm Bảo Quyền Lợi Cư Dân