Quy định về cơ quan tiến hành tố tụng dân sự và hình sự

Quy định về cơ quan tiến hành tố tụng dân sự và hình sự

Vania Van

Từ những tranh chấp nhỏ trong giao dịch thương mại đến những vụ kiện phức tạp, việc hiểu biết về cơ quan tiến hành tố tụng sẽ là chìa khóa quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ quá trình tố tụng nào. Hãy cùng Le Tran Law Corporation khám phá và làm sáng tỏ mọi khía cạnh của cơ quan tiến hành tố tụng qua bài viết sau.

Cơ quan tiến hành tố tụng là gì?

Là những cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công lý thông qua quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Họ nỗ lực giải quyết vụ án một cách khách quan và công bằng, bảo vệ quyền lợi của cá nhân và lợi ích của xã hội, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt khuôn khổ pháp luật. Mục tiêu cuối cùng là không bỏ lọt tội phạm và không vu oan người vô tội, qua đó góp phần bảo vệ nền công lý.

Cơ quan tiến hành tố tụng là những cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quy trình tố tụng trong hệ thống pháp luật

Quy định về cơ quan tiến hành tố tụng dân sự

Là cơ quan nhà nước, chịu trách nhiệm thực thi và duy trì quyền lực pháp lý trong lĩnh vực dân sự. Họ giải quyết và thi hành án dân sự, đồng thời kiểm sát sự tuân thủ pháp luật trong quá trình tố tụng, nhằm đảm bảo công bằng, chính xác và hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự gồm những cơ quan nào?

Theo Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng dân sự bao gồm:

  • Tòa án.
  • Viện kiểm sát.

Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng dân sự

Tòa án và Viện kiểm sát đóng vai trò bảo vệ công lý, quyền công dân, quyền con người, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức/cá nhân. Điều này góp phần bảo đảm pháp luật được được tuân thủ một cách nghiêm ngặt và công bằng.

Theo Điều 13 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự như sau:

  • Phải thể hiện sự tôn trọng tối cao đối với Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.
  • Cơ quan tiến hành tố tụng và người tố tụng có nhiệm vụ giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật nghề nghiệp, bí mật gia đình và bí mật cá nhân của đương sự. Đồng thời giữ gìn văn hóa và truyền thống của dân tộc.
  • Chịu trách nhiệm pháp lý trong việc thực thi nghĩa vụ và quyền hạn của mình. Nếu người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật – tùy theo mức độ vi phạm.
  • Trường hợp người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân – cơ quan quản lý trực tiếp sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Quy định về cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

Là cơ quan được giao trọng trách pháp lý quan trọng: giải quyết vụ án hình sự một cách minh bạch, nhanh chóng và chính xác. Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ công lý, đảm bảo mỗi hành động tuân theo pháp luật, qua đó phát hiện và xử lý tội phạm công minh, đảm bảo  không để sót tội phạm và tránh oan sai.

Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gồm những cơ quan nào?

Theo Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã quy định về cơ quan tiến hành tố tụng hình sự gồm:

– Cơ quan điều tra.

– Viện kiểm sát.

– Tòa án.

Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự

Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự như sau:

  • Trong quá trình tố tụng hình sự, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng  phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi quyết định và hành vi của mình.
  • Người vi phạm pháp luật trong trường hợp giữ người trái phép, việc bắt, giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án sẽ được đánh giá cụ thể dựa trên mức độ vi phạm để áp dụng hình thức kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự thích đáng, theo quy định của luật.

Vai trò của cơ quan tiến hành tố tụng không chỉ dừng lại ở việc thực thi pháp luật, mà còn bảo vệ quyền lợi của công dân và xã hội. Điều quan trọng là mỗi cá nhân, tổ chức cần hỗ trợ và tôn trọng các quy định của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một xã hội pháp quyền vững mạnh.

Đừng quên theo dõi và cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên trang web của chúng tôi. Khi cần, hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết hơn: info@letranlaw.com.