Quy Trình và Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động tại Việt Nam

Stephen Le

Quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động là chủ đề khá phổ biến; tuy nhiên, không phải là một chủ đề dễ trình bày một cách cô động, khái quát. Được sự đồng ý của Luật sư Lê Hoàng Chương về việc biên tập và chia sẻ các tài liệu hội thảo của ông ra cộng đồng VLLR, chúng tôi giới thiệu “Phần 1: Quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tại Việt Nam” đến cộng đồng, hi vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm vài kiến thức hữu ích trong công việc hằng ngày của mình.

Quy Trình và Thủ Tục Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động tại Việt Nam