Quyết Định Số 587.2022.QĐ-PQTT. Yêu Cầu Huỷ Phán Quyết Trọng Tài Tranh Chấp Chậm Thanh Toán Hợp Đồng Thi Công

Vania Van

Quyết định số: 587/2022/QĐ-PQTT  

Người yêu cầu: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển V- HCM 

Người  có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  Công ty Cổ phần Tư vấn N 

V/v: Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong tranh chấp chậm thanh toán hợp đồng thi công công trình xây dựng 

  

Nội dung vụ việc

Ngày 21/12/2016, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển V- HCM  (Công ty V) và  Công ty Cổ phần Tư vấn N (Công ty N) cùng ký Hợp đồng thiết kế thi công xây dựng số 7/2016/HDKT-N.  Theo Hợp đồng, Công ty N sẽ thực hiện thiết kế và thi công công trình nhà xưởng V tại Khu công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho Công ty V.  Tổng giá trị hợp đồng thiết kế và thi công là 10.300.000.000 VND.  Việc thanh toán hợp đồng được thực hiện theo tiến độ, riêng 5% giá trị hợp đồng sẽ được giữ lại và thanh toán sau khi công trình nghiệm thu hoàn tất.  Công ty N đã hoàn tất thiết kế thi công công trình.  Các bên đã lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, nhưng Công ty V không thanh toán 5% giá trị còn lại của Hợp đồng.  Công ty N đã khởi kiện yêu cầu Công ty V thanh toán 5% giá trị còn lại của Hợp đồng là 515.000.000 VND.  

 

Phán quyết Trọng tài số 134/20 HCM ngày 08/11/2021 của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty N.  Buộc Công ty V phải thanh toán cho Công ty N số tiền 515.000.000 VND, tương ứng với 5% giá trị còn lại của Hợp đồng và hoàn trả cho Công ty N khoản phí trọng tài là 48.455.000 VND. Thời hạn 30 ngày kể từ ngày Phán quyết được lập.  Trong trường hợp chậm thanh toán, Công ty V phải trả thêm cho Công ty N tiền lãi do chậm thanh toán theo quy định là 10% / năm.  

Không đồng ý với Phán quyết của trọng tài, ngày 06/12/2021, Công ty V đã nộp đơn khởi kiện tại Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xem xét huỷ toàn bộ nội dung Phán quyết Trọng tài số 134/20 HCM ngày 08/11/2021 của VIAC.  Lý do được Công ty V đưa ra là: Vụ việc đã được Trung tâm trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết bằng phán quyết số 06/2019/PQ-TT ngày 11/12/2019.  Sau đó bị Tòa án nhân dân Thanh phố Hồ Chí Minh hủy bỏ bằng Quyết định số 851/2020/QĐ-PQTT khi Công ty TNHH V làm đơn khởi kiện yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài vì Theo quy định tại khoản 8 Điều 71 Luật trọng tài thương mại thì “Trường hợp Hội đồng xét đơn yêu cầu ra quyết định hủy phán quyết trọng tài, các bên có thể thỏa thuận lại để đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết Trọng tài hoặc một bên có quyền khởi kiện tại tòa án” như vậy các bên phải thỏa thuận lại để đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại Trọng tài thì trọng tài mới có thẩm quyền giải quyết.  Thực tế hai bên không có thỏa thuận lại về việc đưa tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài và cũng không chọn VIAC để giải quyết. 

 

Nhận định của Tòa án 

Xét các lý do mà Công ty TNHH V đưa ra để yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài là Công ty N và Công ty V không có thỏa thuận lại về việc đưa tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài và cũng không chọn VIAC để giải quyết, do đó VIAC giải quyết là vi phạm điểm a, c khoản 2 Điều 68, Điều 32 Luật Trọng tài thương mại. Hội đồng phiên họp nhận thấy:  

Tại mục 10.3 Điều 10 của hợp đồng thi công thiết kế 07/2016/HDKT-N ngày 21/12/2016 cac bên có thỏa thuận: “Trong trường hợp cả hai bên không thể giải quyết mâu thuẫn trong vòng 30 ngày sau khi đã cố gắng, những mâu thuẫn này sẽ được đưa ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Quyết định của Trọng tài kinh tế (Tòa kinh tế) là quyết định cuối cùng…”, do các bên thỏa thuận không rõ ràng về điều khoản trọng tài nên ngày 11/8/2018 Công ty N đã ban hành công văn có nội dung yêu cầu Công ty V chọn cơ quan tài phán và thông báo cho Công ty V biết Công ty N chọn VIAC để giải quyết tranh chấp.  Khi nhận được tài liệu do VIAC gửi, ngày 22/12/2020 Công ty V đã có công văn số 17/VB-VP-2020 phúc đáp VIAC đề nghị chờ các cơ quan thực thi pháp luật xem xét lại quyết định hủy phán quyết trọng tài số 851/2020/QĐ-PQTT của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mà không phản đối việc không chấp nhận thẩm quyền VIAC giải quyết.  Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 16 Luật trọng tài thương mại thì Công ty V đã được xem là đồng ý VIAC có thẩm quyền giải quyết vụ kiện.  

Tại văn bản tự bảo vệ số 17/VB-VP-2020 ngày 22/12/2020 Công ty V không phản đối, không tự đề cử trọng tài viên. Tại phiên họp ngày 26/5/2021 các bên họp thống nhất và đã ký tên “…đồng ý VIAC có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp số 134/20 HCM; … đồng ý với thành phần, thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài, trình tự, thủ tục của vụ tranh chấp, không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về quá trình tiến hành trọng tài tố tụng”. Từ các phân tích trên không có cơ sở hủy Phán quyết Trọng tài vụ kiện số 134/20 HCM ngày 08/11/2021 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Quyết định của Tòa án 

Không chấp nhận yêu cầu của Công ty TNHH đầu tư và phát triển V về việc hủy Phán quyết Trọng tài vụ kiện số 134/20 HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) lập ngày 08/11/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Cơ sở pháp lý 

Khoản 2 Điều 31, Điểm a Khoản 3 Điều 38, Khoản 3 Điều 414 và Điều 415 Bộ Luật tố tụng dân sự;  Khoản 1 Điều 5, Điểm g Khoản 2 Điều 7, Khoản 2 Điều 16, Khoản 2 Điều 68, Khoản 1 Điều 69, Điều 71, Điều 72 Luật Trọng tài thương mại; Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài Thương mại.