Tăng Lương, Thăng Chức Để Kéo Nhân Viên Trở Lại Văn Phòng

“Một cuộc khảo sát mới đây do Bloomberg Intelligence thực hiện với 350 người lao động ở Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy, 27% số người được hỏi cho biết sẽ yêu cầu tăng lương nếu chủ doanh nghiệp muốn yêu cầu họ quay trở lại văn phòng làm việc toàn thời gian; chỉ có 14% số người được hỏi chấp nhận trở lại văn phòng với mức lương tương tự.

Còn tại Nhật Bản, một cuộc khảo sát tương tự của Bloomberg Intelligence cũng cho thấy 20% nhân viên sẽ yêu cầu tăng lương nếu doanh nghiệp muốn họ quay trở lại văn phòng năm ngày một tuần. Tuy nhiên, tỷ lệ người lao động cho biết sẵn sàng làm điều này với mức lương không thay đổi, vẫn là khá cao, khoảng 28%.” – trích báo Kinh tế Sài gòn.

Tăng Lương, Thăng Chức Để Kéo Nhân Viên Trở Lại Văn Phòng