Thay Đổi Cơ Cấu Lao Động (Phần 1)

Stephen Le
Trang Le

Trong 02 năm vừa qua, trong xu hướng cắt giảm lao động toàn cầu, các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vự sản xuất cũng bị ảnh hưởng và phải tiến hành thay đổi cơ cấu lao động để cắt giảm chi phí hoạt động, củng cố lại nguồn tài chính trong bối cảnh doanh thu sụt giảm và chi phí sản xuất tăng cao. Để hiểu rõ hơn về quy trình thay đổi cơ cấu lao động theo pháp luật Việt Nam, LE & TRAN giới thiệu bạn đọc bài viết (Phần I) của Luật sư Lê Hoàng Chương (Stephen Le) và Luật sư Lê Ngọc Bảo Trang (Trang Le).

Thay Đổi Cơ Cấu Lao Động (Phần 1)