Tố Cáo Sai Sự Thật Và Hậu Quả Pháp Lý

Stephen Le

Mỗi cá nhân có quyền lên tiếng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nếu có hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến, cụ thể là quyền tố cáo đã được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, không ít người đã lợi dụng quy định pháp luật về quyền được tố cáo, dù biết sai sự thật vẫn cố tình bịa đặt, đưa ra những thông tin không đúng nhằm hạ thấp uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Do đó, pháp luật cũng quy định những chế tài để xử lý đối với các hành vi tố cáo sai sự thật, ví dụ như có thể bị xử lý hình sự về tội “Vu khống” hoặc bị xử lý về hành chính và phải chịu bồi thường thiệt hại về dân sự.

Tố Cáo Sai Sự Thật Và Hậu Quả Pháp Lý