Tóm Tắt TB Số 71.TB-VKSTC Rút Kinh Nghiệm Về Kiểm Sát Việc Giải Quyết Vụ Án Hành Chính

Vania Van

Thông báo số: 71/TB-VKSTC của VKSND Tối cao 

Về việc: Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn C

Bị đơn: Chủ tịch UBND – UBND Tp. HL

 

Nội dung vụ án 

Để thực hiện các dự án Khu công nghiệp CL tại phường BC, thành phố HL, tỉnh QN, ngày 15/10/2012, UBND thành phố HL ban hành Quyết định số 2452/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.835m2 đất thuộc thửa đất số 03, tờ bản đồ Giải phóng mặt bằng số 01 của hộ anh Nguyễn Ngọc H – con trai ông Nguyễn Văn C. Ngày 28/11/2012, UBND thành phố HL ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho hộ anh Nguyễn Ngọc H. Tuy nhiên, phần diện tích đất bị thu hồi nêu trên được xác định thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông C.  Nhận thấy quyền lợi bị xâm phạm, ông C đã khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 2452/QĐ-UBND và Quyết định 2876/QĐ-UBND.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 07/2016/HC- PT ngày 29/4/2016, TAND tỉnh QN đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C, thu hồi hai quyết định trên.

Sau đó, ngày 26/7/2016, UBND thành phố HL đã ban hành các Quyết định số 2313/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.688,8m2 đất của Ông C. và Quyết định số 2314/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của ông C. mục đích để thực hiện các dự án Khu công nghiệp CL tại phường BC, thành phố HL.

Không đồng ý với các quyết định thu hồi và phương án đền bù số 2313/QĐ-UBND  và 2314/QĐ-UBND, do áp dụng sai quy định của Luật Đất đai, dẫn đến sai lệch, ông Nguyễn Văn C.  khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh QN hủy Quyết định số 2313/QĐ-UBND; Quyết định số 2314/QĐ- UBND ngày 26/7/2016 của UBND thành phố HL.

 

Quá trình giải quyết vụ án

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 14/2018/HCST

Ngày 07/5/2018 của TAND tỉnh QN, tuyên xử: Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C. Không đồng ý, ông C. kháng cáo.

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 641/2018/HC-PT

Ngày 28/11/2018 của TAND Cấp cao tại HN, tuyên xử: Bác kháng cáo, giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 14/2018/HC-ST ngày 07/5/2018 của TAND tỉnh QN.

Ngày 13/10/2021, nhận thấy vụ án có nhiều sai phạm, Viện trưởng VKSND Tối cao ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKS-HC, đề nghị hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 641/2018/HC-PT ngày 28/11/2018 của TAND Cấp cao tại HN, giao hồ sơ vụ án cho TAND cấp cao tại HN để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 12/2022/HC-GĐT

Ngày 25/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quyết định chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKS-HC của Viện trưởng VKSND Tối cao. Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 641/2018/HC-PT ngày 28/11/2018 của TAND Cấp cao tại HN, giao hồ sơ vụ án cho TAND Cấp cao tại HN để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

 

Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

  • Việc xác định sai đối tượng sử dụng đất khi ban hành các quyết định thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường vào năm 2012 nêu trên cho gia đình anh H. là trách nhiệm của UBND, được xác định bằng Bản án số 07/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 đã có hiệu lực. Ngày 15/10/2012, UBND thành phố HL ban hành Quyết định số 2452/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.835m2 đất. Ngày 28/11/2012, UBND thành phố HL ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho hộ anh Nguyễn Ngọc H. Tuy nhiên, phần diện tích đất bị thu hồi nêu trên được xác định thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông C.
  • Vấn đề giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh QN ban hành Công văn số 6392/UBND-QLDD1 ngày 23/10/2015, có nội dung: “cho phép UBND thành phố HL lập, phê duyệt lại hoặc bổ sung phương án bồi thường và tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại các dự án trong Khu công nghiệp CL, phường BC, thành phố HL theo cơ chế, chính sách trước Luật Đất đai năm 2013″.  Tuy nhiên, tại Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 26/7/2016, UBND thành phố HL đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo hạn mức đất và giá đất năm 2016 (theo Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 về việc phê duyệt giá đất trung bình, hạn mức đất ở trung bình) để tính hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình ông C., sai với quy định. Do vậy, mặc dù giá đất thấp hơn nhưng hạn mức đất để tính bồi thường, hỗ trợ lại cao hơn, theo đó gia đình ông C. được nhận số tiền bồi thường hỗ trợ cao hơn (chênh lệch là 89.745.000 đồng).
  • Việc phê duyệt lại hoặc bổ sung phương án bồi thường và tái định cư cho hộ gia đình ông C. phải được thực hiện theo cơ chế, chính sách trước Luật Đất đai năm 2013, vì khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND đã xác định nguồn gốc đất chưa chính xác nhưng khi phê duyệt lại lại áp dụng cơ chế, chính sách theo Luật Đất đai năm 2013 là không đảm bảo quyền và lợi ích cho hộ gia đình ông C.  Do đó, ông C. khởi kiện yêu cầu được phê duyệt bồi thường theo các quy định của Luật Đất đai năm 2003 là có cơ sở.  Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông C. yêu cầu hủy Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 về duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn C. là không đúng.