TP.HCM Thu Hút Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao

“Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, từ năm 2024, TP HCM sẽ áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ mới cao hơn giai đoạn 2018 – 2023 về thu hút người tài vào làm việc ở khu vực công theo 2 nghị quyết của HĐND thành phố.

Theo nghị quyết này, mức thu nhập của chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt có thể lên đến 100 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập được hỗ trợ đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao có thể từ 2 đến 4 lần mức lương cơ sở vùng của TP HCM. Bên cạnh đó, thành phố còn nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và hỗ trợ về nhà ở khác.” – trích báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/tp-hcm-thu-hut-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-196240218193705706.htm

TP.HCM Thu Hút Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao