Tranh Chấp Về Cam Kết Bảo Mật & Thoả Thuận Không Cạnh Tranh (Bản án số : 03/2023/LĐ-PT)

Vania Van

Cam kết bảo mật & không cạnh tranh là các cam kết quan trọng trong quan hệ lao động. Đa số các quy định liên quan về chủ đề này đều bị Toà án tuyên vô hiệu hoặc bác bỏ giá trị khi xảy ra tranh chấp, lý do là trái các quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đây là một bản án để bạn đọc hiểu hơn vì sao Toà án Việt Nam có căn cứ để bác bỏ giá trị pháp lý của các cam kết này: https://lnkd.in/gcQ2iFqh

Để trao đổi thêm về kỹ thuật soạn thảo quy định cam kết bảo mật & chống cạnh tranh để không bị bác bỏ giá trị bởi Toà án Việt Nam, mọi đàm luận xin gửi về info@letranlaw.com

Tranh Chấp Về Cam Kết Bảo Mật & Thoả Thuận Không Cạnh Tranh