Bản án số: 03/2023/LĐ-PT. Tranh Chấp Về Cam Kết Bảo Mật & Thoả Thuận Không Cạnh Tranh

Vania Van

Bản án số : 03/2023/LĐ-PT

Nguyên đơn:   Công ty Cổ phần Công nghệ TT

Bị đơn:  Ông Nguyễn Đình D

Về việc:  Tranh chấp yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động

Nguyên đơn:   Công ty Cổ phần Công nghệ TT

Ông Nguyễn Đình D là kỹ thuật viên thuộc Đội kỹ thuật dự án của Công ty Cổ phần Công nghệ TT (viết tắt làCông ty TT), được giao thực hiện các công việc trong Hợp đồng kinh tế giữa Công ty TT và Công ty TNHHlọc hóa dầu NS tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu NS.  Ông D và Công ty TT đã ký kết Hợp đồng lao động số: 0110.07/2019/HĐLĐ-TT ngày 01/10/2019 và Thỏa thuận cam kết bảo mật thông tin không cạnh tranh số: 06/2019/TTCKBM-TT ngày 30/09/2019.  Theo đó,  Ông D có các nghĩa vụ:

– Bảo mật thông tin. Tuân thủ và cam kết thực hiện đúng, đủ các thỏa thuận, điều khoản đã ký với Công tytrong Thỏa thuận cam kết bảo mật thông tin không cạnh tranh.

– Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thôi không còn là nhân viên của Công ty, không làm việc hoặc cộng tác cho bất kỳ cá nhân/đơn vị/doanh nghiệp/công ty dưới bất kỳ hình thức nào để làm việc hoặc thực hiện bất kỳ dự án nào tại nhà máy Công ty TNHH Lọc hóa dầu NS.

Ngày 01/03/2021, ông D nghỉ việc tại Công ty TT.  Ngày 15/06/2021, ông D ký hợp đồng làm việc với Công ty TNHH Lọc hóa dầu NS.  Theo Công ty TT, ông D đã vi  phạm Thỏa thuận cam kết bảo mật thông tin và không cạnh tranh, vi phạm Hợp đồng lao động đã ký với Công ty TT.  Công ty TT đề nghị Tòa án buộc Ông D bồi thường cho Công ty TT số tiền 251.800.000đ theo yêu cầu khởi kiện đã được Công ty TT nộp cho Tòa án.

Bị đơn: Ông Nguyễn Đình D

Hợp đồng lao động và bản cam kết với Công ty TT như phía nguyên đơn trình bày là đúng.   Sau một thời gian làm việc, ông D thấy công việc không còn phù hợp nên đã nộp đơn xin thôi việc.  Sau đó, ông nộp hồ sơ xin việc vào Công ty TNHH lọc hóa dầu NS và trúng tuyển. Theo ông, Công ty TNHH lọc hóa dầu NS chính là công ty thuê Công ty TT bảo trì thiết bị, là đối tác chứ không phải là đối thủ cạnh tranh của Công ty TT.  Công ty TNHH lọc hóa dầu NS không có hạng mục kinh doanh ngành nghề như Công ty TT nên giữa hai công ty không có việc cạnh tranh trong kinh doanh. Do vậy, việc Công ty TT cho rằng anh vi phạm bảo mật thông tin và không cạnh tranh là vô lý vì ông không nắm giữ bất cứ tài liệu hoặc thông tin quan trọng nào của Công ty TT. ông đề nghị Công ty TT không áp dụng các nội dung trong đơn khởi kiện đối với ông.

Bản án dân sự sơ thẩm số: 01/2022/LĐ-ST ngày 27/9/2022 của Toà án nhân dân thị xã NS: Chấp nhậntoàn bộ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. Buộc ông D phải có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TT số tiền 251.800.000đ. Đồng thời phải chịu 12.600.000đ án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại cho Công ty TT số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 27.000.000đ.  Ngày 16/10/2022 TAND thị xã NS ban hành Quyết định số: 01/2022/QĐ- SCBSBA sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm:  Ông  D phải chịu 7.554.000đ án phí dân sự sơ thẩm. Trả lại cho Công ty TT số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 6.000.000đ.

Ngày 04/10/2022 Ông D làm đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TT.

Ngày 21/10/2022 Viện kiểm sát nhân dân thị xã NS ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 01/QĐ-VKS-LĐ kháng nghị Bản án sơ thẩm với nội dung: Chấp nhận kháng cáo của ông D. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TT.

 

Nhận định của tòa án

Căn cứ để Công ty TT khởi kiện cho rằng Ông D vi phạm, phải bồi thường thiệt hại gồm: Thỏa thuận tại điểm f khoản 4.1 Điều 4 của Thỏa thuận cam kết bảo mật thông tin và không cạnh tranh ngày 30/9/2019: “Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhân viên thôi không còn là nhân viên của Công ty, nhân viên không làm việc hoặc cộng tác cho bất kỳ cá nhân/đơn vị/doanh nghiệp/công ty dưới bất kỳ hình thức nào để làm việc hoặc thực hiện bất kỳ dự án nào tại nhà máy Công ty TNHH Lọc hóa dầu NS”. Và Thỏa thuận tại Khoản 2 Điều 4 của Hợp đồng lao động ngày 01/9/2019: “Người lao động tuân thủ và cam kết thực hiện đúng, đủ các thỏa thuận, điều khoản đã ký với Công ty trong Thỏa thuận cam kết bảo mật thông tin và không cạnh tranh” để kiện Ông D khi ông D nghỉ việc và ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH lọc hóa dầu NS, buộc ông D bồi thường thiệt hại là không đúng.

Xét thấy, mặc dù giữa Công ty TT và Ông D đã ký kết Thỏa thuận cam kết bảo mật thông tin  không cạnh tranh và Hợp đồng lao động. Tuy nhiên, các thỏa thuận mà các bên ký kết không phù hợp với quy định tại Điều 35 của Hiến pháp về quyền lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc của công dân, trái với quy định tại Điều 5, Điều 10 của Bộ luật Lao động về quyền tự do lựa chọn việc làm.  Công ty TT cho rằng Ông D làm việc tại Công ty TNHH lọc hóa dầu NS là vi phạm nhưng không chứng minh được Ông D đã sử dụng hoặc đã làm lộ bí mật gì của Công ty TT.  Mặt khác, Công ty TT và Công ty TNHH lọc hóa dầu NS không cùng ngành nghề kinh doanh, không là đối thủ cạnh tranh với nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  Do vậy, Bản án sơ thẩm căn cứ vào các tài liệu Công ty TT xuất trình để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TT, buộc anh D phải bồi thường thiệt hại cho Công ty TT là không có cơ sở, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của anh D.

 

Kết luận của Tòa án

– Chấp nhận kháng cáo của Ông Nguyễn Đình D và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã NS.

– Sửa Bản án lao động sơ thẩm số: 01/2022/LĐ-ST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã NS như sau:  Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Công nghệ TT.  Công ty Cổ phần Công nghệ TT phải chịu 12.590.000đ tiền án phí.  Ông D không phải chịu án phí phúc thẩm. Trả lại cho Ông D 300.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp.

 

Cơ sở pháp lý

Khoản 2 Điều 308 BLTTDS. Khoản 2 Điều 29 Nghị quyết: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.