Tranh chấp về sa thải trái pháp luật

Stephen Le

Người lao động thường xuyên vi phạm kỷ luật lao động. Doanh nghiệp không có căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng, và cũng không thỏa thuận được với người lao động để chấm dứt hợp đồng. Lựa chọn cuối cùng chính là sa thải!
 
Tuy nhiên, hãy thận trọng với quyết định này và nỗ lực tính toán các giải pháp không vi phạm pháp luật để để tính mức độ rủi ro trong phạm vi chấp nhận được.
 
Cùng tham khảo Bản án dưới đây để hiểu thêm về quan điểm của Tòa án khi giải quyết các vụ tranh chấp về sa thải.
 
Xem đầy đủ nội dung Bản án tại link: https://letranlaw.com/wp-content/uploads/2020/02/Judgment-176_2022_LDPT.pdf

Tranh chấp về sa thải trái pháp luật