Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Hannah Huynh

Thỏa thuận mức lương thấp hơn mức lương thực tế khi ký hợp đồng lao động, sẵn sàng sa thải người lao động khi không vừa ý hay không tìm được tiếng nói chung… là thực trạng đang xảy ra ở rất nhiều doanh nhiệp hiện nay. Tuy nhiên, trong trường hợp có tranh chấp về lao động, toà án Việt Nam vẫn tập trung vào bản chất và thực tế diễn biến quan hệ lao động để xác lập tính công bằng và việc tuân thủ pháp luật đối với cả công ty và người lao động.
 
Bản án dưới đây của Tòa án Nhân dân Tỉnh Bình Dương là một ví dụ về tư duy công bằng và tuân thủ pháp luật của thẩm phán trong quá trình xét xử.
 
Xem đầy đủ nội dung Bản án tại link: shorturl.at/jkVW8

 

Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động