Tranh Luận Về Giảm Giờ Làm: Miễn Sao 40 Không Kém 48

Đa số bạn đọc cho rằng để áp dụng hoàn toàn việc đưa ngay mức giờ lao động xuống thấp hơn 48 tiếng/tuần ở thời điểm hiện tại là khó khăn, tuy nhiên phương án không phải không có. BĐ Tuấn An nêu: “Rất đồng ý với một ý kiến chuyên gia là điều chỉnh giảm giờ làm việc sẽ hợp lý nhất khi nền kinh tế tăng trưởng mức thang mới. Chính vì vậy, mặc dù chưa thể áp dụng đại trà nhưng hoàn toàn có thể tập trung thí điểm ở một số ngành, nghề phù hợp”.

Nguồn: https://thanhnien.vn/tranh-luan-ve-giam-gio-lam-mien-sao-40-khong-kem-48-185231224185816617.htm

Tranh Luận Về Giảm Giờ Làm: Miễn Sao 40 Không Kém 48