Bất Động Sản

Bài viết phù hợp 1

Hiểu Đúng Thông Tư 22 Của Ngân Hàng Nhà Nước

  • 05 Tháng Ba 2024
  • |
  • bởi Phap Luat Newspaper

“Như vậy, Thông tư 22 có tác dụng định hướng đến hành động cho vay của các ngân hàng. Tức là khi vốn chủ sở hữu của một ngân hàng không tăng mà họ vẫn muốn mở rộng tín dụng thì tất nhiên phải ưu tiên cho vay những đối tượng có mức rủi ro thấp như dự án nhà ở đã hoàn thành, nhà ở xã hội, BĐS công nghiệp… Còn với các khoản vay...