Giáo Dục

Bài viết phù hợp 1

Lương Giáo Viên Thấp, Quy Định Tuyển Dụng Chưa Phù Hợp

  • 27 Tháng Ba 2024
  • |
  • bởi Thanh Nien Newspaper

“Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, lương và phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo chưa tương xứng với hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu về an sinh xã hội, chưa đủ để đảm bảo mức sống cho GV, nhất là những GV trẻ và sống ở khu vực đồng bằng, thành phố. Áp lực về thu nhập là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình...