Bảo Lưu Thời Gian Đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Theo Qui Định Mới

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 Luật Việc làm 2013 và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trong đó, người lao động không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu tại quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.” – báo Người Lao Động.

Nguồn: https://thitruong.nld.com.vn/bao-luu-thoi-gian-dong-bao-hiem-that-nghiep-theo-quy-dinh-moi-196240226161407231.htm

Bảo Lưu Thời Gian Đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp Theo Qui Định Mới