Bị Chiếm Dụng Hàng Ngàn Tỉ Đồng, ACV Sẽ Khởi Kiện Các Hãng Bay?

“Trong năm 2024, ACV sẽ không cho các hãng bay nợ tiền thu hộ. Nếu vi phạm hợp đồng sẽ bị dừng dịch vụ hoặc khởi kiện. Còn khoản nợ từ 2023 trở về trước sẽ để các hãng xây dựng kế hoạch trả, áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất trong hệ thống ngân hàng có vốn nhà nước”, một lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) khẳng định.

Nguồn: https://tuoitre.vn/bi-chiem-dung-hang-ngan-ti-dong-acv-se-khoi-kien-cac-hang-bay-2024030108073577.htm

Bị Chiếm Dụng Hàng Ngàn Tỉ Đồng, ACV Sẽ Khởi Kiện Các Hãng Bay?