Bình Thuận Sẽ Thành Trung Tâm Năng Lượng Xanh

“Với lợi thế riêng biệt về điều kiện tự nhiên đầy nắng, gió, Bình Thuận đang thu hút nhiều nhà đầu tư tầm cỡ về năng lượng sạch, nhằm hiện thực hóa định hướng Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sớm trở thành trung tâm năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh của quốc gia.” – báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/binh-thuan-se-thanh-trung-tam-nang-luong-xanh-19624030319173006.htm

Bình Thuận Sẽ Thành Trung Tâm Năng Lượng Xanh