‘Bóc Phốt’ Trên Mạng Xã Hội – Khi ‘Nạn Nhân’ Trở Thành ‘Thủ Phạm’

“Các tin nhắn bằng phương thức điện tử chính là các dữ liệu điện tử của cá nhân, là các thông tin mang tính riêng tư được pháp luật bảo vệ. Do đó, kể cả những tin nhắn được nhắn riêng cho “nạn nhân” hoàn toàn không có nghĩa là chúng chỉ thuộc về người nhận, chỉ chịu sự kiểm soát của người nhận. Khoản 3 điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác, của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật” – trích tạp chí Kinh tế Sài gòn.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/boc-phot-tren-mang-xa-hoi-khi-nan-nhan-tro-thanh-thu-pham/

‘Bóc Phốt’ Trên Mạng Xã Hội - Khi ‘Nạn Nhân’ Trở Thành ‘Thủ Phạm’