Các Rạp Phim Kiểm Soát Độ Tuổi Người Xem Phim Ra Sao?

Trẻ vị thành niên rất dễ bắt chước hành động trong phim ảnh. Nếu các em mang những hành vi trong phim ảnh ra đời thực sẽ để lại hệ lụy rất lớn cho xã hội. Tình trạng trẻ bỏ học, sa ngã với thú vui tiêu khiển; trở nên manh động và dễ có hành vi vi phạm pháp luật hơn…

“Việc bảo vệ trẻ vị thành niên trước những bộ phim có nhiều cảnh nhạy cảm hoặc bạo lực không chỉ là bảo vệ sức khỏe tâm sinh lý của trẻ, mà còn góp phần ngăn chặn từ xa, từ sớm nguy cơ mất trật tự an ninh xã hội. Đồng thời cũng góp phần đưa các rạp chiếu phim phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa” – nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho hay.

Nguồn: https://plo.vn/cac-rap-phim-kiem-soat-do-tuoi-nguoi-xem-phim-ra-sao-post778663.html

Các Rạp Phim Kiểm Soát Độ Tuổi Người Xem Phim Ra Sao?