Cải Thiện Đời Sống Người Lao Động

“Để không bị động khi Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong năm 2024, nhiều doanh nghiệp đã sớm dự trù kinh phí tăng lương, tăng mức đóng bảo hiểm cho người lao động từ ngày 1-7.

Từ 1-7, lương tối thiểu (LTT) vùng sẽ được điều chỉnh (mức tăng 6%). Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định mức LTT đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ). Để chủ động trong việc điều chỉnh lương khi nghị định chính thức ban hành, nhiều doanh nghiệp (DN) đã sớm xây dựng phương án tăng lương cho NLĐ.” – báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/cai-thien-doi-song-nguoi-lao-dong-196240325201002319.htm

Cải Thiện Đời Sống Người Lao Động