Để Người Lao Động Mặn Mà Với Lương Hưu

“Trong khi đó, khâu kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp (DN) cho người lao động (NLĐ) của các cơ quan chức năng chỉ xem xét tiêu chí mức lương đóng BHXH có trên mức lương tối thiểu (LTT) vùng hay không. Dẫn đến mức lương đóng BHXH chỉ quanh quẩn ở mức LTT vùng. Với mức đóng ấy, NLĐ nghỉ hưu khi đạt mức hưởng tối đa 75% sẽ nhận được khoản lương hưu hơn 3 triệu đồng/tháng, chưa đáp ứng mức sống tối thiểu. Vì thế, ông Năm cho rằng nên quy định mức lương đóng BHXH gồm tiền lương và các thu nhập gắn với lương.” – báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/de-nguoi-lao-dong-man-ma-voi-luong-huu-19624030521314369.htm

Để Người Lao Động Mặn Mà Với Lương Hưu