Doanh Nghiệp Chịu Trách Nhiệm Gì Khi Để Lộ Thông Tin Khách Hàng?

Tại VN, đã có nhiều quy định liên quan đến việc xử phạt lọt, lộ thông tin. Hiện tại, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng (đang lấy ý kiến và chờ Chính phủ ban hành) có đưa ra quy định với mức xử phạt tối đa dành cho các tổ chức vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân là phạt tiền tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại VN đối với hành vi vi phạm từ lần hai trở lên. Đồng thời có thể xử phạt bổ sung là tước giấy phép kinh doanh ngành nghề cần thu thập dữ liệu cá nhân từ 1 – 3 tháng.” – trích báo Thanh Niên.

Nguồn: https://thanhnien.vn/doanh-nghiep-chiu-trach-nhiem-gi-khi-de-lo-thong-tin-khach-hang-185240303234421668.htm

Doanh Nghiệp Chịu Trách Nhiệm Gì Khi Để Lộ Thông Tin Khách Hàng?