Ghi Âm, Ghi Hình Tại Phiên Toà: Chỉ Những Người Tham Gia Tố Tụng Được Ghi Âm

“Nếu đứng trước nhu cầu giúp người tham gia tố tụng (bị cáo, bị hại, đương sự, luật sư…) có đầy đủ thông tin diễn biến vụ xử, để họ có tư liệu cho việc tiếp tục bảo vệ quyền lợi của mình hay nhằm phục vụ cho việc khiếu nại về sau (khi cho rằng phiên tòa diễn ra không khách quan, ý kiến của họ chưa được ghi nhận hết) thì việc luật hóa cho phép họ sử dụng trang thiết bị để ghi nhận lại quá trình xét xử là phù hợp.” – báo Pháp Luật.

Nguồn: https://plo.vn/chi-nhung-nguoi-tham-gia-to-tung-duoc-ghi-am-tai-phien-toa-post778810.html

Ghi Âm, Ghi Hình Tại Phiên Toà: Chỉ Những Người Tham Gia Tố Tụng Được Ghi Âm