Giữ Chân Các ‘Ông Lớn’ Công Nghệ Bằng Cách Nào?

“Việc giữ chân và thu hút thêm các tập đoàn công nghệ lớn đến Việt Nam đầu tư sẽ được nhiều lợi ích khi họ mang theo nguồn vốn lớn, tạo nhiều việc làm ở phân khúc công nghệ cao, lương cao, chúng ta cũng thu được thuế và hội nhập nhanh hơn vào kinh tế toàn cầu.

Một lợi ích lâu dài khác là chính các tập đoàn công nghệ lớn sẽ giúp Việt Nam có được nguồn lao động có trình độ, kỹ năng cao trong quá trình vận hành các nhà máy tại Việt Nam. Các tập đoàn này cũng mang theo kỹ năng quản trị tốt đến Việt Nam, tạo lan tỏa, giúp các doanh nghiệp nội địa cải thiện.” – báo Tuổi Trẻ.

Nguồn: https://tuoitre.vn/giu-chan-cac-ong-lon-cong-nghe-bang-cach-nao-20240305080815539.htm

Giữ Chân Các 'Ông Lớn' Công Nghệ Bằng Cách Nào?