Gỡ Rào Cản Cho Vốn Ngoại Vào Chứng Khoán

“Theo quy định hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch. Đây là một trong những rào cản được các tổ chức FTSE và MSCI cho rằng cần tháo gỡ để Việt Nam sớm nâng hạng thị trường chứng khoán.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường – UBCK Nhà nước, cho biết FTSE xác định Việt Nam là thị trường mới nổi thứ cấp và đặt trong danh sách theo dõi. Có 2 nhóm vấn đề quan trọng cần giải quyết là yêu cầu ký quỹ trước giao dịch và giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài. ” – báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/go-rao-can-cho-von-ngoai-vao-chung-khoan-196240324201353161.htm

Gỡ Rào Cản Cho Vốn Ngoại Vào Chứng Khoán