Hiểu Đúng Thông Tư 22 Của Ngân Hàng Nhà Nước

Như vậy, Thông tư 22 có tác dụng định hướng đến hành động cho vay của các ngân hàng. Tức là khi vốn chủ sở hữu của một ngân hàng không tăng mà họ vẫn muốn mở rộng tín dụng thì tất nhiên phải ưu tiên cho vay những đối tượng có mức rủi ro thấp như dự án nhà ở đã hoàn thành, nhà ở xã hội, BĐS công nghiệp… Còn với các khoản vay có hệ số rủi ro cao thì ngân hàng sẽ giới hạn cho vay ở mức nhất định. Theo đó, người mua nhà ở hình thành trong tương lai sẽ khó tiếp cận vốn vay hơn nếu dự án họ mua chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý.” – trích báo Pháp Luật.

Nguồn: https://plo.vn/hieu-dung-thong-tu-22-cua-ngan-hang-nha-nuoc-post777897.html

Hiểu Đúng Thông Tư 22 Của Ngân Hàng Nhà Nước