Lời Khai Của Chủ Tịch Tân Hoàng Minh và Con Trai Tại Tòa

“Theo cáo buộc, toàn bộ chín gói trái phiếu được tạo lập bằng hồ sơ khống. Thực chất không có việc sử dụng tiền trái phiếu để đầu tư như thông tin đã công bố tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Bản chất các công ty ký kết hợp tác đầu tư, kinh doanh với ba công ty phát hành trái phiếu đều là các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.” – báo Pháp Luật.

Nguồn: https://plo.vn/loi-khai-cua-chu-tich-tan-hoang-minh-va-con-trai-tai-toa-post781238.html

Lời Khai Của Chủ Tịch Tân Hoàng Minh và Con Trai Tại Tòa