Luật Nhà Ở Mới Có Thúc Đẩy Nguồn Cung Nhà Ở Xã Hội?

“Theo phản ánh của doanh nghiệp tại hội nghị của Bộ Xây dựng, vốn cho các dự án nhà ở xã hội vẫn rất nan giải. Gói 120.000 tỉ đồng thực tế không đi vào cuộc sống. Khi chủ đầu tư tiếp cận với các ngân hàng thì không được cho vay, bởi ngân hàng nói nếu cho vay thì chờ mãi không lấy được 1,5-2% tiền ưu đãi từ Ngân hàng Nhà nước! Các thủ tục hành chính liên quan đến duyệt giá, duyệt đối tượng thuê, mua nhà cũng đang kéo dài do quy trình giải quyết lòng vòng giữa bộ với các địa phương…

Thực tế này hàm ý rằng, nguồn cung nhà ở xã hội có khởi sắc trong tương lai nhờ những cơ chế, chính sách đồng bộ và tích cực của Luật Nhà ở (sửa đổi) hay không còn phụ thuộc vào việc hướng dẫn chi tiết và triển khai trên thực tế như thế nào.” – tạp chí Kinh tế Sài gòn.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/luat-nha-o-moi-co-thuc-day-nguon-cung-nha-o-xa-hoi/

Luật Nhà Ở Mới Có Thúc Đẩy Nguồn Cung Nhà Ở Xã Hội?