Lương Giáo Viên Thấp, Quy Định Tuyển Dụng Chưa Phù Hợp

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, lương và phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo chưa tương xứng với hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu về an sinh xã hội, chưa đủ để đảm bảo mức sống cho GV, nhất là những GV trẻ và sống ở khu vực đồng bằng, thành phố. Áp lực về thu nhập là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng GV không an tâm công tác, một bộ phận GV bỏ việc, chuyển việc; đồng thời, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng không thu hút được người giỏi vào ngành sư phạm, địa phương thiếu nguồn tuyển dụng để bổ sung số GV còn thiếu và chuẩn bị đội ngũ triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.” – báo Thanh Niên.

Nguồn: https://thanhnien.vn/luong-giao-vien-thap-quy-dinh-tuyen-dung-chua-phu-hop-18524032616560307.htm

Lương Giáo Viên Thấp, Quy Định Tuyển Dụng Chưa Phù Hợp