Một Góc Nhìn Đa Chiều Về Năng Suất Lao Động

Các con số thống kê về năng suất lao động chỉ cho thấy một phần nhỏ của bức tranh kinh tế tổng thể của một quốc gia, và việc so sánh cần đặt trong từng bối cảnh cụ thể, như số lao động và số giờ lao động. Quan trọng hơn là việc đảm bảo tăng trưởng và xác định được các yếu tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng.

Nhưng điều đáng chú ý là năng suất lao động theo giờ của Việt Nam đã tăng đáng kể trong các giai đoạn quan sát, kể cả dài lẫn ngắn. Việt Nam ở vị trí số 2 trong giai đoạn 2010-2021 với tốc độ tăng trung bình 5,8%, đứng đầu giai đoạn 2015-2021 với tốc độ tăng trung bình 6,8%.” – trích tạp chí Kinh tế Sài gòn.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/goc-nhin-da-chieu-ve-nang-suat-lao-dong/

Một Góc Nhìn Đa Chiều Về Năng Suất Lao Động