Nghề Coaching – Mới mà Không Mới!

Một số nghiên cứu cũng so sánh triết gia với life-coach hiện đại, như triết gia Athenodore (cuối thế kỷ 1 trước công nguyên), người đã giúp Hoàng đế August kiểm soát cơn nóng giận bằng cách… đọc 24 chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp trong đầu mỗi khi ông nổi nóng. Không hiếm trường hợp triết gia đến sinh sống tại những gia đình giàu có và quyền lực để giúp họ hạn chế những hành vi tiêu cực, hướng đến cách hành xử chuẩn mực.

Tuy nhiên, nghề coaching – đồng hành với cá nhân – theo đúng nghĩa của nó, chỉ có thể xuất hiện khi cá nhân được công nhận như một thực thể tự do, tự chủ và có khả năng quyết định bản sắc của mình.” – tạp chí Kinh tế Sài gòn.

Nghề Coaching - Mới mà Không Mới!