Nghịch Lý Tuổi Nghề, Tuổi Hưu

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) thừa nhận thị trường lao động đang diễn ra thực trạng chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng đã chạm mốc tuổi nghề. Theo Bộ LĐ-TB-XH, tình trạng này đang diễn ra ở tất cả các nước, đặc biệt các nước có tốc độ già hóa dân số nhanh sẽ có khoảng cách lớn hơn và không thể đồng nhất giữa tuổi nghề và tuổi nghỉ hưu.

Để khắc phục tình trạng này, đối với các ngành nghề có tuổi nghề thấp, ngoài chính sách ưu đãi về tuổi nghỉ hưu (nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi hoặc 10 tuổi tùy từng trường hợp), Bộ LĐ-TB-XH cho rằng người sử dụng lao động cần có chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, vị trí việc làm, đào tạo lại… cho phù hợp để tiếp tục sử dụng và phát huy những kinh nghiệm, sức lao động của NLĐ.” – báo Người Lao Động.

Nguồn: https://nld.com.vn/nghich-ly-tuoi-nghe-tuoi-huu-196240301210608991.htm

Nghịch Lý Tuổi Nghề, Tuổi Hưu