Phiên Toà Xét Xử Đại Án Vạn Thịnh Phát: Đề Nghị Tuyên Tử Hình Bị Cáo Trương Mỹ Lan

“Trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo là đồng phạm đều thừa nhận sai phạm tại phiên tòa. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 498.000 tỷ đồng. Dù có thành tích, trong đó có thời gian chống dịch (dịch Covid-19 – PV), tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, bằng thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn quanh co chối tội…, đề nghị loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Các bị cáo khác thì cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, tương xứng…” – Viện KSND TP.HCM luận tội.

Phiên Toà Xét Xử Đại Án Vạn Thịnh Phát: Đề Nghị Tuyên Tử Hình Bị Cáo Trương Mỹ Lan