Sau Chuyển Nhượng, Đất Hết Hạn Sử Dụng Thuộc Về Ai?

Cụ thể, quy định tại điều 174 chỉ khẳng định rằng, trong trường hợp nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mà hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn đã quy định mà không cần phải làm thủ tục gia hạn. Nội dung quy định này chưa tuyên bố một cách chính thức “ai” là người tiếp tục được sử dụng đất trong khoảng thời gian được sử dụng đất tiếp theo đó.

Việc tìm kiếm phương án xử lý hoàn hảo cho tình huống này là một thách thức lớn. Dù vậy, nếu quy định pháp luật tiếp tục bỏ ngỏ thì khi chu kỳ sử dụng đất nông nghiệp đã hết trong thời gian tới, nguy cơ xung đột và tranh chấp phát sinh nhưng không có cơ sở pháp lý để giải quyết sẽ xuất hiện.” – tạp chí Kinh tế Sài gòn.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/sau-chuyen-nhuong-dat-het-han-su-dung-thuoc-ve-ai/

Sau Chuyển Nhượng, Đất Hết Hạn Sử Dụng Thuộc Về Ai?