Tăng Tốc Tuyển Lao Động Điện, Điện Tử, Chip Bán Dẫn

“Ông Nguyễn Văn Huế – giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang – cho hay quý 1-2024, 25 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động với trung tâm cần khoảng 30.000 – 35.000 chỉ tiêu, tập trung lĩnh vực điện, điện tử, chip bán dẫn.

Nhu cầu cần tuyển tại tỉnh này khá đa dạng, từ nhân sự lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, lao động có tay nghề, kỹ thuật cao đến lao động phổ thông. Lĩnh vực điện, điện tử, chip bán dẫn chiếm đến 70% chỉ tiêu trong khi các ngành phụ trợ, may mặc, dịch vụ không nhiều.” – báo Tuổi Trẻ.

Nguồn: https://tuoitre.vn/tang-toc-tuyen-lao-dong-dien-dien-tu-chip-ban-dan-20240227230515869.htm

Tăng Tốc Tuyển Lao Động Điện, Điện Tử, Chip Bán Dẫn