Thách Thức Với Chủ Đầu Tư Dự Án Nhà Ở Thương Mại

“Cụ thể, quy mô dự án dưới 20 héc ta thì vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư thực hiện cùng lúc nhiều dự án có quy mô sử dụng đất và mức đầu tư tương đương thì chỉ với phần vốn chủ sở hữu đó nhưng được dùng để chứng minh cho tất cả các dự án. Luật Kinh doanh bất động sản mới đã yêu cầu trong trường hợp trên, tỷ lệ vốn chủ sở hữu phải bảo đảm cho từng dự án.

Do vậy, về lý thuyết, luật mới đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực tài chính cao hơn nếu thực hiện cùng lúc nhiều dự án như hiện nay. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ chế kiểm soát trên thực tế.” – trích tạp chí Kinh tế Sài gòn.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/thach-thuc-voi-chu-dau-tu-du-an-nha-o-thuong-mai/

Thách Thức Với Chủ Đầu Tư Dự Án Nhà Ở Thương Mại