Thị Trường Carbon Sẽ Là Một Chiến Trường

Thị trường tín chỉ carbon ở nước ta bắt đầu sôi động với việc các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, xây dựng chiến lược, đăng ký quota và tìm kiếm đối tác hay khách hàng.

Việc sớm thành lập sàn giao dịch tín chỉ carbon rất cần thiết, bởi các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ chào bán tín chỉ mà còn đặt mua tín chỉ, khách hàng không chỉ từ nước ngoài mà còn là các công ty hay nhà máy trong nước cần hạ thấp dấu ấn carbon để dễ dàng xuất khẩu sản phẩm.” – trích tạp chí Kinh tế Sài gòn.

Thị Trường Carbon Sẽ Là Một Chiến Trường