Thực Tập Ở Nơi Có Lương, Trợ Cấp Mới Là Thời Thượng?

“Pháp luật hiện hành không có quy định nào về việc doanh nghiệp phải trả lương cho thực tập sinh. Nếu thực tập sinh được nhận một khoản gọi là lương hay trợ cấp nào đó thực ra là nhờ vào chính sách riêng linh hoạt của một doanh nghiệp. Thiết nghĩ, thay vì nhìn vào việc có lương hay không có lương để quyết định có nên thử ứng tuyển thực tập hay không, sinh viên cần lựa chọn và xác định mục tiêu chính cho kỳ thực tập, cố gắng học tập và trải nghiệm để quãng thời gian đó trở nên có ý nghĩa hơn và là bước đệm để phát triển trong tương lai.” – báo Kinh tế Sài gòn.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/thuc-tap-o-noi-co-luong-tro-cap-moi-la-thoi-thuong/

Thực Tập Ở Nơi Có Lương, Trợ Cấp Mới Là Thời Thượng?