Từ Vụ Nam Sinh Lớp 8 Bị Đánh: Cách Nào Hạn Chế Bạo Lực Học Đường?

“Nguyên nhân gây ra bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường. Các bậc cha mẹ cũng phải có trách nhiệm trong việc dạy dỗ cũng như ngăn cản, khuyên răn, chứ không thể tìm cách bao biện, để đến khi xảy ra hậu quả thì hối hận không kịp” – chị H nêu ý kiến.

Nguồn: https://plo.vn/tu-vu-nam-sinh-lop-8-bi-danh-cach-nao-han-che-bao-luc-hoc-duong-post782884.html

Từ Vụ Nam Sinh Lớp 8 Bị Đánh: Cách Nào Hạn Chế Bạo Lực Học Đường?