Xây Dựng Chiến Lược Nguồn Nhân Lực Cho Ngành Bán Dẫn

“Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, việc đào tạo kỹ sư bán dẫn sẽ chia thành hai giai đoạn. Trong ba năm đầu, sinh viên được trang bị các khối kiến thức về toán học và khoa học cơ bản, điện tử viễn thông như: toán, vật lý, lập trình, mạch điện tử, cấu trúc máy tính, xử lý tín hiệu và thông tin. Từ năm thứ tư, sinh viên bước vào chuyên ngành thiết kế vi mạch.

Nhưng cách tư duy đào tạo kiểu chia giai đoạn đại cương – chuyên ngành như vậy có phù hợp với một ngành mà đặc thù về ngành, mức độ bảo mật của công việc và độ phức tạp đều ở mức rất cao hay không?” – trích tạp chí Kinh tế Sài gòn.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/xay-dung-chien-luoc-nguon-nhan-luc-cho-nganh-ban-dan/

Xây Dựng Chiến Lược Nguồn Nhân Lực Cho Ngành Bán Dẫn