HỘI THẢO

Tạp chí pháp luật lao động (số 03.2020)

Tháng Tám 18, 2020 Tạp chí Pháp luật Lao động

Tạp chí Pháp luật Lao động (03.2020): Cơ quan trọng tài thương mại nói chung có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh không?

Vào năm 2018, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã ban hành phán quyết có lợi cho người sử dụng lao động liên quan đến một tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận Bảo mật và Không Cạnh tranh (Non-Disclosure and Non-Compete Agreement – NDA). Người lao động đã yêu cầu Tòa án hủy toàn bộ nội dung phán quyết của VIAC với lý do vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của VIAC, nhưng Tòa án đã không chấp nhận yêu cầu này của người lao động.  Quyết định của Tòa án đặt ra câu hỏi rằng VIAC có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ NDA hay không? Tạp chí Pháp luật Lao động này trình bày quan điểm của chúng tôi đối với câu hỏi vừa nêu cũng như giới thiệu các cập nhật mới nhất về pháp luật lao động từ ngày 15/06/2020 đến ngày 27/07/2020.

Hãy điền vào form đăng ký để nhận được bản PDF đầy đủ.

Tác giả: Stephen Le

Bản quyền của tài liệu này thuộc sở hữu độc quyền của Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần. Không được sao chép, phát tán hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào của tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương thức nào, bao gồm sao chụp, ghi chép hoặc các phương thức thủ công hoặc điện tử khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Công ty Luật TNHH MTV Lê & Trần. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và sẽ ngay lập tức thực hiện mọi hành động tố tụng pháp lý (hình sự, dân sự và thương mại) theo các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế để xử lý (các) hành vi vi phạm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Tải bản PDF dưới đây
(*) Những thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ

Bảng Tin Linkedin

Hãy tạm gác lại mọi lo toan và dành chút thời gian thư giãn cùng chúng tôi tại bảng tin LinkedIn. Đây là chuyên mục bàn luận về những sự kiện thời sự nổi bật cùng Luật sư trưởng Stephen Lê - Giám đốc công ty luật Lê & Trần.

Đăng ký