Jena hiện là Tập sự Luật sư tại Lê & Trần.  Jena bắt đầu công việc tại văn phòng từ tháng 2 năm 2022.  Trước khi tham gia Lê & Trần, Jena đã hoàn thành chương trình cử nhân Luật tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Khóa học đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Jena có hơn 03 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các Luật sư thực hiện tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thực hiện các thủ tục xin giấy phép cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.  Ngoài ra, Jena cũng có kinh nghiệm tư vấn về hôn nhân và gia đình tại Việt Nam.

 

 • Đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • Hôn nhân và gia đình

Đầu tư nước ngoài

Hỗ trợ Luật sư trong việc tư vấn về:

 • Quy trình và thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia như Mỹ, Đan Mạch, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore,… được đầu tư vào Việt Nam ở nhiều lĩnh vực khác nhau như logistic, công nghệ thông tin, xuất nhập khẩu, bán buôn máy móc, sản xuất giày dép,…
 • Thực hiện Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thực hiện báo cáo đầu tư, báo cáo lao động cho các doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tư vấn doanh nghiệp 

Hỗ trợ Luật sư trong việc tư vấn về:

 • Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục xin Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, thẻ tạm trú, thị thực,…
 • Soạn thảo và rà soát các Hợp đồng/Thỏa thuận trong kinh doanh, Điều lệ Công ty, Nội quy lao động, Hợp đồng lao động, Thoả thuận bảo mật thông tin, …
 • Đăng ký Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể,…
 • Tư vấn các vấn đề về môi trường, xây dựng, đất đai,…
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp trong Quan hệ lao đông, Giao dịch kinh doanh, Nội bộ doanh nghiệp, Quan hệ với cơ quan nhà nước.

Hôn nhân và gia đình 

Hỗ trợ Luật sư trong việc tư vấn và thực hiện:

 • Đăng ký cho người nước ngoài từ nhiều quốc gia như Macao, Pháp, Đan Mạch, Nhật Bản,… kết hôn tại Việt Nam.
 • Đăng ký điều chỉnh giấy khai sinh, bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con, thay đổi họ của con trong giấy khai sinh,…
 • Lập di chúc, Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng.

 

 • Cử nhân luật – Trường Đại học Kinh tế – Luật
 • Chứng nhận tốt nghiệp Khóa Đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp

Liên quan

Stephen Lê

Xem hồ sơ đầy đủ

Katherine Trần

Xem hồ sơ đầy đủ

Chad Meek

Xem hồ sơ đầy đủ

Hannah Huỳnh

Xem hồ sơ đầy đủ