Gia nhập LeTran từ những ngày đầu thành lập, Katherine hiện đang giữ vai trò quản lý và giám sát chính cho mảng tư vấn doanh nghiệp của LeTran. Cô có kinh nghiệm trong việc tư vấn tuân thủ luật doanh nghiệp cho nhiều tập đoàn đa quốc gia ở các lĩnh vực khác nhau. Với kiến thức vững vàng về thuế & tài chính như một lợi thế, Katherine đưa ra tư vấn rất thiết thực, trọn vẹn cho các khách hàng của mình trong những dự án lớn. Cô đưa ra những lời cố vấn chiến lược với tư duy thực tế, đa chiều để đem đến những phương án hiệu quả cho Khách hàng. Với những đóng góp cho công ty về việc tái cấu trúc, cải thiện và đơn giản hóa các quy tắc vận hành nội bộ, song song với việc vẫn đảm bảo chất lượng công việc ở mức cao nhất cho Khách hàng, Katherine là một nhân tố chủ chốt dẫn đến thành công của LeTran trong những năm qua.

 • Tuân thủ pháp luật doanh nghiệp
 • Đầu tư
 • Thuế
 • Lao động & việc làm

Các kinh nghiệm nổi bật

 • Rà soát thuế liên quan đến vấn đề chuyển nhượng giá: cố vấn chủ đạo về vấn đề thẩm định thuế, làm việc với cơ quan cấp cao và trình bày các phương án khắc phục vấn đề.
 • Rà soát thuế cho vấn đề tuân thủ luật thuế thu nhập doanh nghiệp: cố vấn chủ đạo trong việc giải quyết các tranh chấp về các khoản chi phí có thể khấu trừ của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về thuế cho cá nhân người nước ngoài: tư vấn về các nguồn thu nhập chịu thuế có nguồn gốc trong và ngoài nước, vận dụng Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, trực tiếp làm việc với các cơ quan nhà nước cấp cao.
 • Vấn đề thuế quan: quản lý mảng tư vấn về việc cập nhật luật thuế hải quan, đưa ra các phương án giải quyết cũng như biện pháp phòng ngừa đặc biệt nếu liên quan đến vấn đề hình sự.
 • Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam: quản lý, điều hành & kiểm soát luồn công việc chính trong cách thức làm việc với cơ quan nhà nước.
 • Tư vấn các vấn đề chuyển nhượng cổ phần trong và ngoài nội bộ, quyền và nghĩa vụ của giám đốc: quản lý, điều hành & kiểm soát chính nội dung tư vấn.
 • Rà soát sự tuân thủ vấn đề kiểm soát nội bộ doanh nghiệp: quản lý và chịu trách nhiệm chính nội dung tư vấn.
 • Tư vấn về rủi ro pháp lý: quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm chính nội dung tư vấn.
 • Tư vấn về các quy định, quy tắc về lao động và việc làm: quản lý và chịu trách nhiệm chính nội dung tư vấn

Một số bài viết

 • “Hỏi đáp về luật lao động”: chịu trách nhiệm nội dung & biên tập.
 • “Quy tắc không cạnh tranh hiệu quả trong hợp đồng lao động”: chịu trách nhiệm nội dung & biên tập.
 • “Đánh giá về việc cắt giảm 50% hàng hóa cần qua kiểm tra chất lượng trước thủ tục hải quan”: chịu trách nhiệm nội dung & biên tập.
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thuế Việt Nam
 • Được cấp bởi Bộ Tài Chính
 • Hội viên liên kết của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) tại Singapore

Liên quan

Stephen Lê

Xem hồ sơ đầy đủ

Chad Meek

Xem hồ sơ đầy đủ

Hannah Huỳnh

Xem hồ sơ đầy đủ

Nguyễn Triều Tiên (Tracy)

Xem hồ sơ đầy đủ