Tội phạm về môi trường

Đội ngũ luật sư Lê & Trần sẵn sàng cung cấp dịch vụ bào chữa hình sự và dân sự cho các trường hợp kiện tụng liên quan đến vấn đề môi trường. Chúng tôi chủ động tư vấn pháp lý và đề ra chiến lược nhằm giải quyết kịp thời các cáo buộc có thể gây thiệt hại ngắn hạn lẫn dài hạn cho doanh nghiệp.